Copyright & Disclaimer

Auteursrechten:

De inhoud, lay-out, afbeeldingen, ontwerp, samenstelling, digitale omzetting, en andere materialen met betrekking tot de website en onze partners zijn wettelijk beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsrechten en andere eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten. Het is ten strengste verboden om enig deel van de website en gerelateerd materiaal te kopiëren, verspreiden, gebruiken of publiceren. U heeft geen eigendomsrechten met betrekking tot enige inhoud, documenten of andere materialen die op de website en onze partners worden aangeboden.

Alle materialen op de aurachakra website, inclusief, maar niet beperkt tot, namen, logo’s en handelsmerken, zijn auteursrechtelijk beschermd en vallen onder andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van en beheerd worden door aurachakra SVS.

Disclaimer:

S.V.S./aurachakra.nl laat de medische informatie die zij op internet aanbiedt, momenteel niet beoordelen door derden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze medische informatie ligt bij de lezer/gebruiker zelf.

Hoewel de informatie op stamcel.org met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is S.V.S./aurachakra.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de verstrekte informatie op deze website. Het gebruik van de informatie is daarom de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Alle meningen en uitingen van gebruikers van aurachakra.nl zijn volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De diensten van aurachakra.nl betreffen informatie en communicatie via internet. aurachakra.nl kan niet garanderen dat de aangeboden informatie vrij is van virussen, ononderbroken is en foutloos wordt weergegeven. Natuurlijk doet aurachakra.nl er alles aan om de informatie virusvrij, ononderbroken en foutloos aan te bieden.

aurachakra.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van informatie, producten of diensten die via stamcel.org worden aangeboden.

aurachakra.nl bevat afbeeldingen, foto’s, artikelen en andere informatie met betrekking tot ons, onze stichting en onze diensten, inclusief links naar websites van derden die dergelijke informatie bevatten als een service aan de bezoekers van de website. Hoewel alle informatie die door de website wordt verstrekt, accuraat was op het moment van publicatie, doen wij afstand van elke verplichting om deze informatie bij te werken.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01095440

Tel/Fax : 06-14844482
E-Mail: info@aurachakra.nl
Website: http://www.aurachakra.nl